W grze logicznej Collider musisz tak ustawiać kulki na pochylni, aby zderzały się ze sobą tylko te o przeciwstawnych ładunkach +/-, wtedy znikną. A więc kulka o ładunku dodatnim (+) musi zderzyć się z kulką o ładunku ujemnym (-).